HTML Forms powered by Wufoo

Objednáním služby souhlasíte s případným storno poplatkem.

V případě zrušení masáže méně než 12 hodin před objednaným časem masáže účtuji storno poplatek ve výši 300,- Kč.